Onderwerp: Bezoek-historie

Recreatie, natuur en landschap : aspecten bij beschouwingen omtrent de inpoldering van de Markerwaard
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door J. de Jong

 

Samenvatting

Toelichting op de aspecten recreatie, natuur en landschap in samenhang met de Markerwaardproblematiek.

 

Annotatie

8 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-105 Abw)

Naar boven