Onderwerp: Bezoek-historie

Realisatie kantoorruimte in Almere-Haven
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); A.G. Renkema

 

Samenvatting

Ingegaan wordt op de benodigde hoeveelheden bruto kantooroppervlakte in Almere-Haven in de komende jaren, het aanbod van kantoorruimte dat op basis van de huidige plannen is te verwachten, voorstel inzake te realiseren kantoorruimte in de komende jaren, de lokaties voor nieuwe te stichten kantoorruimte en de procedure voor het realiseren van kantoorruimte.

 

Annotatie

6 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1976-132 Bf)

Naar boven