Onderwerp: Bezoek-historie

Lager hoogwater en hoger laagwater
Publicatiedatum:29-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Robert van der Veen

 

Samenvatting

In het "Aktionsplan Hochwasser" hebben de vier Rijnstaten afgesproken om in 2020 het risico op overstromingen met tien procent te hebben verminderd en het hoogwater met 30 centimeter. In dit artikel komen aan de orde de samenwerking tussen Nederland en Duitsland, de rol van Rijkswaterstaat en maatregelen om afvoerpieken te vertragen zoals waterberging in retentiegebieden, dijkterugleggingen en het herstel van open natuur. Tevens wordt ingegaan op de scheepvaart en economische en ecologische aspecten van het integraal waterbeheer.

 

Naar boven