Onderwerp: Bezoek-historie

Beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede : op last van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Publicatiedatum:01-01-1895

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.H. Kemper ; [Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid]

 

Annotatie

Bestaat uit twee delen:
Deel I (zonder naam)
Deel II : Teekeningen
24 cm
Bijl., ill. - 26 cm
Op last van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid

Naar boven