Onderwerp: Bezoek-historie

Beheerskosten Rijkswaterstaat in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.H. Hoogteijling, F.A.N.M. de Looijer

 

Samenvatting

De beheerskosten van het Rijk die voortvloeien uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) mogen ten laste van de aan lozers opgelegde heffingen worden gebracht. Daar er echter geen goed inzicht bestaat in de omvang en samenstelling van de beheerskosten en in de vraag wat wel en niet ten laste van de WVO-heffing mag worden gebracht, heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven de opdracht verstrekt, de kosten van activiteiten die verband houden met de taak van Rijkswaterstaat als waterkwaliteitsbeheerder te inventariseren. De inventarisatie heeft plaatsgevonden door middel van vragenlijsten die aan personen zijn voorgelegd, die werkzaam zijn bij de verschillende organisatie-onderdelen van Rijkswaterstaat. Met behulp van kostenstandaarden zijn vervolgens de beheerskosten van de onderscheiden activiteiten berekend.

 

Annotatie

47 p.
tab. ; 30 cm
Noten p. 29. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Naar boven