Onderwerp: Bezoek-historie

Basisontwerp inregelsysteem ZWENDL-ZOUT : [basisontwerp]
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); [opdrachtgever : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland]

 

Samenvatting

De ontwikkeling van ZWENDL-ZOUT inregelfaciliteit geschiedt in opdracht van de Rijkswaterstaat. Het doel is om over een gestruktureerde techniek voor het inregelen van numerieke modellen te beschikken. De gevolgede methode is gebaseerd op besturingstheorie. Uit vooronderzoek is gebleken dat deze methode voordelige eigenschappen bezit ten aanzien van "computational" efficiëntie en flexibiliteit met betrekking tot de vorm die de gebruiker kan kiezen voor de foefficiënt die moet worden ingeregeld. Een van de verwachte resultaten van de hier voorgestalde ontwikkeling is dat voor het Noordelijk Deltabekken een verbeterde inregeling wordt gevonden voor de ZWENDL-ZOUT dispersiekoefficiënt. Door het gebruikte formalisme kan deze faciliteit onder diverse omstandigheden en kondities worden ingezet. Door de flexibele opzet waarmee een dispersiekoefficiënt kan worden opgegeven, is de faciliteit behalve voor zout, ook voor diverse overige vormen van stoftransport inzetbaar.

 

Annotatie

49, [7] p.
ill. ; 30 cm
Z62

Naar boven