Onderwerp: Bezoek-historie

Balans dertigkilometer-zones : bewonersonderzoek in dertien experimentele projecten
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS); J. Neeskens; [voorw. A. Mens]

 

Samenvatting

Door het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) is onderzoek verricht naar de effecten van de invoering van een 30 km zoneregeling in Nederland. Eén van de centrale onderzoeksthema's betrof het vaststellen van de effecten vanuit het gezichtspunt van de bewoners. Dit rapport bevat een samenvattend verslag van evaluatiestudies, verricht in dertien demonstratieve projecten. Enerzijds worden hierbij eerdere afzonderlijke rapportages van de bewonersonderzoeken samengevat, en anderzijds vinden vergelijkingen plaats door middel van een secundaire analyse. Geconcludeerd wordt dat de 30 km-zoneregeling als een geslaagde oplossing kan worden beschouwd om de openbare ruimte van stedelijke gebieden te onderscheiden in verkeersruimten en verblijfsgebieden. Een ruimere toepassing hiervan dient te worden gestimuleerd, om binnen de bebouwde kom de snelheid van het autoverkeer te verminderen en de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de mobiliteit van de zwakkere verkeersdeelnemers te verbeteren.

 

Annotatie

vi, 84 p.
tab. ; 24 cm
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK). - Noten : p. 83-84
ISBN 9063707754

Naar boven