Onderwerp: Bezoek-historie

Atlas rijkswegen 1960
Publicatiedatum:01-01-1962

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst

 

Samenvatting

In deze wegenatlas zijn, behalve voor het verkeerskartogram, de gegevens verwerkt naar de stand op 1 januari 1960. In het verkeerskartogram (kaart 8) is de gemiddelde intensiteit in 1960 aangegeven. Vergeleken met de vorige uitgave (1954) ontbreken de kaarten 'Verlichting der rijkswegen', alsmede de overzichten betreffende de bouw van bruggen en viaducten. Nieuw is de kaart 'Rijkswegen en bruggen'(kaart 1). De kaart van de rijbaanbreedten (kaart 5) is in afwijking van de overeenkomstige kaart in de atlas van 1954, volgens internationale breedteklassen samengesteld. De kaarten 'Voorrangswegen' en 'Autowegen' zijnt tot één kaart (kaart 6) samengevoegd.

 

Annotatie

[32] p.
ill. ; 29 cm
Bevat 10 (gekleurde) kaarten
Voortzetting van: Atlas van de rijkswegen 1954

Naar boven