Onderwerp: Bezoek-historie

Gemechaniseerde, grootschalige voedselproduktie in Tanzania
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); A. Hagting, G.J. de Jong, J. Koning en E. Schultz

 

Samenvatting

Behandeld wordt de wijze waarop in nog te ontginnen gebieden in Tanzania het beste een begin kan worden gemaakt met de aanzet tot voedselproduktie, alsmede de bevindingen van het uitgevoerde veldonderzoek. Op basis van de verzamelde gegevens is een opzet gemaakt voor de uitvoering vanéén pilot project.

 

Annotatie

64, [31] p.
bijl., fig., graf., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1977-92 Abw/Abo)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven