Onderwerp: Bezoek-historie

Geluidzonering van bedrijventerreinen in Almere
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door W.F. Landheer; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

Op 1 september 1982 trad de Wet geluidhinder ten aanzien van industrielawaai in werking; bedrijventerreinen moesten van een geluidszone worden voorzien. Deze zone, met de daaruit voortvloeiende consequenties moet in de bestemmingsplannen worden opgenomen. Voor Almere heeft dit de meeste consequenties voor het bedrijvenpark De Vaart; bij de middelschalige bedrijventerreinen zijn de gevolgen zeer beperkt. In het ontwikkelingsplan voor De Vaart wordt een milieuzonering gehanteerd waarbij bedrijven afhankelijk van hun milieubelasting op de verschillende terreinen van De Vaart kunnen worden gevestigd. Voor de geluidszonering van De Vaart worden drie varianten beschreven die hierop in meer of mindere mate inhaken. Bij de eerste variant sluit de geluidszone strak rond de zwaarste milieuzone waardoor de geluidsruimte beperkt is maar de bescherming maximaal. De tweede variant sluit het best aan bij de milieuzonering maar heeft daartegenover de meeste consequentes voor de bestemmingsplannen. Bij de derde variant wordt de milieuzonering ten aanzien van geluid als het ware losgelaten en wordt de zone rond het hele terrein gelegd.

 

Annotatie

32 p.
fig. ; 30 cm.
(RIJP-rapport ; 1987-3 Cdsw)

Naar boven