Onderwerp: Bezoek-historie

Geluidsmetingen cutterzuiger 'Vecht'
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Akoestisch Adviesburo Korfage

 

Samenvatting

Doel van de metingen is enerzijds inzicht te verkrijgen in bronvermogens van cutterzuigers en anderzijds in de afname van het geluiddrukniveau bij toenemdne afstand over water.

 

Annotatie

[8] p.
bijl., tab.
Rapport. - Projectnummer 5.95.1017
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, contactpersoon Ir. E.N. Flach

Naar boven