Onderwerp: Bezoek-historie

Geluidsaspecten van het tracé van de Almere-spoorlijn : aanvullende nota bij de nota's ten behoeve van de vaststelling van het tracé van de Almere-spoorlijn op het oude land en op het nieuwe land (Flevoland)
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

In deze aanvullende nota worden de gevolgen vooréén aspect, het geluid, in detail bekeken en vergelken met de grenswaarde die het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in zijn interimbeleid hanteert.

 

Annotatie

25 p.
bijl., fig., krt., tab.

Naar boven