Onderwerp: Bezoek-historie

Advies over uitvoering van operationele Noordzeetaken
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Icona [Interdepartementale coördinatiecommissie voor Noordzee-aangelegenheden],[Voorzitter : B. W. Biesheuvel]

 

Samenvatting

In bovenstaand advies worden, na een uiteenzetting van de bevindingen en ontwikkelingen, de volgende voostellen uitgewerkt: samenwerking in de vorm van een kustwacht; samenvoeging van taken in een "hydrografisch instituut"; vorming van een "breed overleg voor operationeel zeeonderzoek"; en versterking van het materieel beheer.

 

Annotatie

[96] p.
30 cm

Naar boven