Onderwerp: Bezoek-historie

Advies inzake bestuur en beheer der zeehavengebieden
Publicatiedatum:01-01-1974

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie Zeehavenoverleg, [voorzitter S.A. Posthumus]

 

Annotatie

115 p.
30 cm
Met 4 bijlagen. - In opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat. - Met voetnoten

Naar boven