Onderwerp: Bezoek-historie

Het geluid langs de Almere-Spoorlijn
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door J. Nicolai; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

In deze studie worden de gevolgen van de spoorlijn vooréén aspect - het geluid - in detail bekeken en vergeleken met de grenswaarden die het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in zijn interimbeleid hanteert. Beschrijft enkele geluidsbegrippen. Memoreert de aandacht die tot nu toe aan het geluid van de Almere-spoorlijn is geschonken. De voor de Almere-spoorlijn vastgestelde grenswaarden voor het geluidsniveau worden besproken en toegelicht. Beschrijft het tracé van de spoorlijn. Bevat een prognose van de geluidsniveaus langs de spoorlijn voor de vier trajecten (op het oude land, in Almere, in het landelijk gebied tussen Almere en Lelystad en in Lely- stad). De resultaten van de prognose worden vergeleken met de grenswaarden. Enkele situaties worden apart toegelicht.

 

Annotatie

56 p.
fig., tab. ; 30 cm.
(Flevobericht ; 139)
Met lit. opg.

Naar boven