Onderwerp: Bezoek-historie

Aanpak Verkeersongevallen Concentraties : een toelichting op de handleiding
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Verkeersveiligheid

 

Samenvatting

In 1979 is in opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat de Handleiding Aanpak Verkeersongevallenconcentraties (AVOC) tot stand gekomen. Deze handleiding heeft tot doel de wegbeheerder een instrument te bieden voor de bestrijding van de verkeersongevallenconcentraties op zijn wegennet. De aanpak van avoc's kan in een aantal stappen worden onderscheiden : verkeersstructuur, selectie, globale analyse, gedetailleerde analyse, maatregelen, prioriteitsstelling en evaluatie. In de toelichting wordt nader op deze stappen ingegaan.

 

Annotatie

40 p.
ill. ; 30 cm
Aanpak Verkeersongevallen Concentraties = Aanpak Verkeersongevallenconcentraties (AVOC). - Lit. opg. : p. 40

Naar boven