Onderwerp: Bezoek-historie

Aandachtspunten hoofdvaarwegen : nadere nautische beoordeling en berekening risico's door het vervoer van gevaarlijke stoffen voor een aantal locaties langs de hoofdvaarwegen
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

AVIV Onderzoek en advisering veiligheids- en milieuvraagstukken

 

Samenvatting

De samenhang van nautische factoren en externe veiligheidsrisico's voor een aantal locaties langs de Nederlandse kust wordt behandeld. Het onderzoek is een vervolg op de risico-analyse hoofdvaarwegen, deelproject W1. Op grond van deze eerste verkenning worden 21 risicovolle locaties in absolute zin doorberekend en worden de nautische factoren aangewezen die het risico bepalen. Voorts wordt vastgesteld of er aanleiding is het risico op de oever door middel van maatregelen te verkleinen.

 

Annotatie

2 dl.
ill. ; 30 cm
Dl. 1: Hoofdrapport [65] p. - Dl. 2: Achtergronddocument [125] p. Onderzoek in het kader van het Project Veiligheid Vervoer over Water (VVoW), deelproject W4. - Met lit.opg.
De begeleidingscommissie van het onderzoek Veiligheid over Water,
deelproject W4, Aandachtspunten Hoofdvaarwegen bestond uit:
R. Houben Rijkswaterstaat Bouwdienst (voorzitter tot 31 -12-1992)
D. v.d. Brand Ministerie VROM/DGM/SVS (voorzitter vanaf 1-1-1993)
D. Verploegh Provincic Zuid Holland, dienst water en milieu
J. H. de Roover G.C. de Jong Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
K. den Braven DGSM, afd. Rijn en Binnenvaart
M. Kruiskamp DCMR

Naar boven