Onderwerp: Bezoek-historie

De geleding van een middelgrote stad - Lelystad met 100.000 inwoners-
Publicatiedatum:01-01-1967

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Sociaal-Economische Hoofdafdeling; door H. Kiestra

 

Samenvatting

In grote lijnen zal in deze nota worden getracht aan te geven hoe het toekomstige, ongeveer 100.000 inwoners tellende Lelystad, uit bepaalde onderdelen (wooneenheden en industrieterreinen) kan worden opgebouwd tot een evenwichtige en leefbare stad.

 

Annotatie

24 p.
bijl.,fig., krt., tab.
(Interne Nota ; no. 51)
Met lit. opg.

Naar boven