Onderwerp: Bezoek-historie

1988 in vogelvlucht
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[uitg.: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat]; [red.: C.M.A. Henkel]

 

Samenvatting

Deze uitgave geeft in kort bestek een indruk van enkele belangrijke beleidspunten waaraan Rijkswaterstaat (RWS) in 1988 vorm heeft gegeven.

 

Annotatie

ongep.
ill.

Naar boven