Onderwerp: Bezoek-historie

Biotisch effectonderzoek Sliedrechtse Biesbosch : nader onderzoek waterbodemkwaliteit
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); J.F. Postma, P.J. den Besten

 

Samenvatting

Het beschreven onderzoek moet uitwijzen of de aanwezigheid van bodemverontreinigingen ook daadwerkelijk risico's inhoudt voor het ecosysteem in de Sliedrechtse Biesbosch, in een mate die leidt tot het oordeel "actueel ecologische risico". Dit risico hangt sterk af van de mate waarin contaminanten beschikbaar zijn voor organismen. Omdat de ecologische risico's van waterbodemverontreiniging afhangen van locatie-specifieke omstandigheden wordt binnen de Sliedrechtse Biesbosch een onderscheid gemaakt tussen locaties. Per locatie wordt nagegaan wat de risico's en effecten zijn van de in de waterbodem aanwezige verontreinigingen. Toetsing van de onderzoeksresultaten aan criteria leidt tot het oordeel wel/geen ecologisch risico.

 

Annotatie

92 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2001.027)
(Nader Onderzoek Waterbodem)
Onderzoek in opdracht van Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036953812

Naar boven