Onderwerp: Bezoek-historie

Gegevensverwerking meet- en toetsingssysteem
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door T. Vendrig

 

Samenvatting

De drooglegging van de Markerwaard zal aanleiding geven tot stijghoogteverlagingen en wijzigingen in het stromingspatroon van het grondwater in de watervoerende pakketten. Deze stijghoogteverlagingen kunnen resulteren in zetting van de Holocene klei-en veenlagen. Ten gevolge van deze zettingen kan schade ontstaan aan gebouwen en constructies. Om stijghoogteveranderingen vast te leggen en hoogten van maaiveld en peilmerken in gebouwen te meten is het meet- en toetsingssysteem opgezet. Dit rapport handelt vooral over de verwerking van gegevens uit dit meet- en toetsingssysteem.

 

Annotatie

26 p.
bijl., fig., graf., krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1988-35 Cbw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven