Onderwerp: Bezoek-historie

Gegevens uit de Lelystadtellingen 1968, 1969 en 1970
Publicatiedatum:01-01-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door H.E.J. Geluk

 

Samenvatting

Bij de R.IJ.P. bestond er behoefte aan gegevens over de bewoners in de eerste groeifase van Lelystad om hiermee documentatie ten behoeve van later onderzoek te verkrijgen. Naast enige incidentele interne informatie-verschaffingen zullen de gegevens uit deze tellingen allereerst worden gebruikt om vergelijkingen te treffen met de uitkomsten van de Volkstelling 1971 voor Lelystad.

 

Annotatie

71 p.
tab.
(Intern Rapport RIJP ; nr. 277)

Naar boven