Onderwerp: Bezoek-historie

'Effecten op het verkeer van de openstelling A4, Zoomweg-zuid'
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Aviesbureau van Roon

 

Samenvatting

In 1993 werd de A4, Zoomweg-zuid tussen Bergen op Zoom en het havengebied van Antwerpen geopend. Hiermee is een nieuwe verbinding tot stand gekomen voor het lange-afstandsverkeer in de relatie tussen de havengebieden van Rotterdam en Antwerpen. Vooral voor het vrachtverkeer dient de nieuwe verbinding een belangrijke rol te spelen. In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer is de A4 in het hoofdwegennet opgenomen als hoofdtransportas. Een andere belangrijke functie van de A4, Zoomweg-zuid, is de ontlasting van het regionale wegenstelsel tussen Bergen op Zoom en Antwerpen. Bij de opening van de A4, Zoomweg-zuid is naar voren gebracht dat Rijkswaterstaat de effecten van de openstelling nauwlettend zal volgen en heeft hierbij opdracht gegeven voor onderzoeken naar de effecten van de openstelling. De resultaten van deze onderzoeken zijn gepresenteerd in een drie-tal rapporten: 1-Effecten verkeersintensiteiten na openstelling A4, Zoomweg-zuid; 2-Autoverkeer op RW4 Zoomweg-zuid 1993; 3-Vrachtverkeer op RW4 Zoomweg-zuid 1993. Deze brochure vat de resultaten van de onderzoeken samen, met als doel om beschikbare informatie over het functioneren van de A4, Zoomweg-zuid, compact en toegankelijk te presenteren.

 

Annotatie

15 p.
ill.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)
Met samenv.

Naar boven