Onderwerp: Bezoek-historie

Gegevens en gedachten over het functioneren van het voedselbedrijf bij de Burchtkamp : door M. Zijlstra ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door M. Zijlstra

 

Samenvatting

In 1973 is de inrichting van het voedselbedrijf gestart, terwijl in 1974 in het broedgebied werkzaamheden t.b.v. de waterhuishouding van het gebied zijn verricht. Daar herstel van de gevolgen van de ingrepen die in het gebied zijn verricht enige tijd vergt, werd in de herfst van 1976 begonnen gegevens te verzamelen voor het functioneren van het voedselbedrijf. De resultaten worden in dit verslag gemeld. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het aantal broedparen in het gebied, de muizenstand van het voedselbedrijf en het gebruik van het voedselbedrijf door jagende kiekendieven.

 

Annotatie

10 p.
tab.,
(Werkdocument / RIJP ; 1981-32 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven