Onderwerp: Bezoek-historie

Gegevens betreffende de betrouwbaarheid van het grondonderzoek in het IJsselmeergebied
Publicatiedatum:01-01-1962

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders); door J. Hofstee en B. Verhoeven

 

Samenvatting

De betrouwbaarheid van grondonderzoek is afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de gevraagde analyses worden uitgevoerd, en van de mate waarin de onderzochte grondmonsters representatief zijn voor de bemonsterde grond. Achtereenvolgens worden behandeld de nauwkeurigheid van de verschillende analyses en de betrouwbaarheid van de monsterneming.

 

Annotatie

fig., tab.
(Flevo-Bericht ; A no.30)
Lit. opg.

Naar boven