Onderwerp: Bezoek-historie

De slimme snelweg : de stand van zaken anno 2002
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

 

Samenvatting

Brochure waarin de balans wordt opgemaakt t.a.v. de ontwikkeling van slimme snelwegen in Nederland. Wat is reeds in uitvoering, waarvoor worden pilots uitgevoerd en voor welke onderwerpen worden verkenningen verricht? Het arsenaal aan benuttingsmaatregelen is onderverdeeld in vier dimensies (lengte, breedte, ruimte en tijd) en de systemen en methoden waarmee slimme snelwegen mogelijk gemaakt worden.

 

Annotatie

ongep.

Naar boven