Onderwerp: Bezoek-historie

Benuttingsstudie A2 Den Bosch - Eindhoven : onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Directie Noord-Brabant van de Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.A.C. van Toorenburg; Transpute i.s.m. Grontmij

 

Samenvatting

Studie over het traject van A2 tussen Den Bosch en Eindhoven. De knooppunten Den Bosch en Eindhoven vormen tesamen een knelpunt in de A2, terwijl het traject ertussen vrij rustig is. In het gebied worden de randwegen van Eindhoven en Den Bosch verbeterd met benuttingsmaatregelen en op middenlange termijn uitgebouwd tot een structuur met parallelwegen. Ook wordt bij Den Bosch de N50 tussen Rosmalen en Geffen, nu een route met verkeerslichten, tot autosnelweg gemaakt. Door deze veranderingen komt het beschouwde weggedeelte ineens in de volle wind te liggen terwijl het nu nog in de luwte van de knelpunten bevindt. De verwachting is dan ook dat de weg, als de genoemde capaciteitsvergrotingen eenmaal hun beslag hebben gehad, zich tot een nieuw knelpunt van de regio zal ontwikkelen. De vraag is nu of deze angst gegrond is of niet. De vraag wordt nog meer gecompliceerd doordat tussen Oss en Eindhoven een nieuwe autosnelweg wordt aangelegd die bij openstelling wellicht verkeer van de A2 zal overnemen en dus voor verlichting kan zorgen. Doel van dit onderzoek is om deze vraag te beantwoorden. D.m.v. een verkeersanalyse zal, gegeven de voorgenomen infrastructurele aanpassingen, worden nagegaan wat de consequenties worden voor de verkeersafwikkeling op het traject en omgeving, waarbij een planperiode van 10 jaar wordt gehanteerd.

 

Annotatie

62 p.
bijl., tab., graf., fig.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)

Naar boven