Onderwerp: Bezoek-historie

Geen verlet door grondverzet : mogelijke grondmechanische en waterhuishoudkundige gevolgen van werkzaamheden in Zuidelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door K.G. de Jong, M.A. Viergever

 

Samenvatting

In deze nota wordt globaal aangegeven welke gevolgen de uitvoering van werkzaamheden kan hebben en welke maatregelen genomen dienen te worden tijdens de uitvoering om schade te voorkomen en te beperken. De nota is bedoeld om de opdrachtgevers en de uitvoerders van werken, die niet bekend zijn in dit gebied, opmerkzaam te maken op de problemen die ze kunnen verwachten.

 

Annotatie

16 p.
ill.
(RIJP-rapport ; 1981-37 Ado/Ca)

Naar boven