Onderwerp: Bezoek-historie

Geen verlet door grondverzet : een overzicht van mogelijke grondmechanische en waterhuishoudkundige gevolgen van uit te voeren werkzaamheden in het gebied van Almere
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door K.G. de Jong en M.A. Viergever

 

Samenvatting

In deze nota wordt globaal aangegeven welke gevolgen de uitvoering van werkzaamheden kan hebben en welke maatregelen genomen dienen te worden tijdens de uitvoering om schade te beperken en te voorkomen. Het is bedoeld om de opdrachtgever en uitvoerder van werken, die niet bekend zijn in dit gebied, opmerkzaam te maken op de problemen die ze in dit gebied kunnen verwachten.

 

Annotatie

15 p.
bijl., krt., tek.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-290 Ado)

Naar boven