Onderwerp: Bezoek-historie

Gedragsobservaties busbaan-beveiling Almere-Haven
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders (RIJP); door K.R. Dijkstra

 

Samenvatting

Door middel van observaties is getracht inzicht te krijgen in het gedrag van de verkeersdeelnemers die de busbaan oversteken.

 

Annotatie

22, [25] p.
graf., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-133 Ado)
Met lit. opg.

Naar boven