Onderwerp: Bezoek-historie

Het gedrag van het herbicide matamitron in grond : temperatuur en concentratie-afhankelijkheid getest in het laboratorium
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door J.P.M. Vink en R. Tromp; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Flevoland

 

Samenvatting

Metamitron is een systematisch onkruidbestrijdingsmiddel. Het wordt toegepast met een dosering van 2-6 kg/ha (70 %) gedurende de teeltperiode. In dit rapport wordt beknopt verslag gedaan van de bepalingen aan het herbicide metamitron en de interpretatie van de meetgegevens. Voor de beschrijving van het gedrag van een gewasbeschermingsmiddel in grond is het van belang om enerzijds het adsorptiegedrag aan bodemcomponenten en anderzijds de snelheid waarmee het middel wordt afgebroken, experimenteel en onder gecontroleerde omstandigheden te bepalen. Beide fysisch-chemische processen bepalen de mobiliteit en dus het transport van het middel in het bodemprofiel. Om de persistentie van metamitron te kwantificeren zijn temperatuurafhankelijke afbraakcurven bepaald bij 5 C en 15 C en bij vier uiteenlopende gehalten. Uit adsorptie-isothermen wordt de balans verkregen van het aandeel mobiel (opgelost) en immobiel (geadsorbeerd) middel gedurende het transport in de bodem.

 

Annotatie

14, [2] p.
fig., tab.
(Werkdocument / Directie Flevoland ; 1992-10 Lio)
Met lit. opg.

Naar boven