Onderwerp: Bezoek-historie

Rapportage faunaslachtoffers .... : Dienstkring Haaglanden
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeers en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); J.J. Lugtigheid, A.A.G. Piepers

 

Samenvatting

Bevat overzichten aangaande faunaslachtoffers (dieren die zijn omgekomen door een aanrijding) die zijn aangetroffen in de dienstkring Haaglanden in de jaren 1998 en 1999. De overzichten bestaan uit grafieken, kaarten en tabellen van aantallen slachtoffers per jaar, per maand, per rijksweg, per soort en per wegvak. De informatie is bedoeld voor het opsporen van knelpunten (locaties waar veel faunaslachtoffers worden aangetroffen of locaties waar zeldzame soorten als slachtoffer worden aangetroffen), het formuleren van maatregelen om het aantal slachtoffers omlaag te brengen en het vaststellen of eenmaal gerealiseerde maatregelen effectief zijn.

 

Annotatie

2001-
1998: rapportnr. DWW-2001-082
2001: rapportnr. DWW-2002-150
AANWEZIG: 1998, 2001, 2002 (DWW) ; 1998, 2001 (ZH)

Naar boven