Onderwerp: Bezoek-historie

Gedeeltelijke waterplantenkartering in het Veluwemeer, juli 1981
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door J. Diender

 

Samenvatting

Evenals in het voorgaande jaar 1980 werd ook in 1981 getracht een waterplantenkartering in het Veluwemeer te doen uitvoeren in verband met de doorspoelingsproef van het Veluwemeer met polderwater uit Oostelijk Flevoland tijdens het winterseizoen vanaf 1979-1981 door de Dienst der Zuiderzeewerken. Slechts een klein gedeelte van het Veluwemeer kon door de sectie Landschapsecologie in juli 1981 worden gekarteerd vanwege technische moeilijkheden.

 

Annotatie

7 [2] p.
krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1982-52 Abw)
Met samenvatting

Naar boven