Onderwerp: Bezoek-historie

Rapportage faunaslachtoffers .... : DAS Apeldoorn
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); A.A.G. Piepers, J.J. Lugtigheid

 

Samenvatting

Bevat overzichten aangaande faunaslachtoffers (dieren die zijn omgekomen door een aanrijding) die zijn aangetroffen in de DAS Apeldoorn. De overzichten bestaan uit grafieken, kaarten en tabellen van aantallen slachtoffers per jaar, per maand, per rijksweg, per soort en per wegvak. De informatie is bedoeld voor het opsporen van knelpunten (locaties waar veel faunaslachtoffers worden aangetroffen of locaties waar zeldzame soorten als slachtoffer worden aangetroffen), het formuleren van maatregelen om het aantal slachtoffers omlaag te brengen en het vaststellen of eenmaal gerealiseerde maatregelen effectief zijn.

 

Annotatie

1998-1999: Rapportnr. DWW-2001-079
2001: Rapportnr. DWW-2002-152
2002: DWW-2003-108
2003: DWW-2004-088
Bron gegevens: Wegensnip
Project: SNIP/GEGEVENS
AANWEZIG Editiejaren: 2001, 2002, 2003, 2004 (DWW)

Naar boven