Onderwerp: Bezoek-historie

Scenario's voor de kanalen van en naar Zuidoost Brabant
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

TNO, Centrum voor Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling (TNO INRO), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB); D.A. Henstra, E. van der List, L.A.J. Smit

 

Samenvatting

Studie naar de kansen en mogelijkheden voor vervoer over de Brabantse kanalen naar en vanuit Zuidoost Brabant. De vraag hierbij is, of de huidige situatie behouden moet blijven, of dat er gelijktijdig moet worden ingespeeld op een andere gebruiksfunctie in de toekomst. De studie is als volgt opgebouwd: -Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de Nederlandse binnenvaart. Hierbij worden de infrastructuur, goederen- en verkeersstromen in Nederland in kaart gebracht; -In hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op de Brabantse binnenvaart, waar ook weer infrastructuur, goederen- en verkeersstromen aan bod komen, waarna er ingezoomd wordt op de regio Eindhoven/Helmond; -In hoofdstuk 4 worden ontwikkelingen in de economie, logistiek en in de binnenvaart in kaart gebracht. Daarbij wordt, in kwalitatieve zin, de relevantie voor de Brabantse kanalen aangegeven; -Om meer inzicht in de effecten van de in hoofdstuk 4 beschreven ontwikkelingen te krijgen, is een tweetal scenario?s opgesteld waarin de mogelijke ontwikkeling van vraag naar goederenvervoer over de Brabantse kanalen wordt gekwantificeerd. Deze scenario?s en de implicaties in termen van verkeersstromen over de Brabantse kanalen ? in hun huidige dimensies ? worden in hoofdstuk 5 beschreven; -Hoofdstuk 6 geeft een aantal varianten voor de toekomstige situatie van de Brabantse binnenvaartstructuur weer; -In hoofdstuk 7 worden tenslotte de belangrijkste bevindingen uit dit rapport aangegeven.

 

Annotatie

128 p.
bijl., tab., graf., fig.
TNO-rapportnr.: Inro-L&T/2001-30
Met samenv.
Met lit.opg.
Rapportnr.: 01 3N 125 31351
ISBN 9067438162

Naar boven