Onderwerp: Bezoek-historie

Meetverslag morfologisch onderzoek Zeegat Texel
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH); opgesteld door F. Broersma

 

Samenvatting

Resultaten gepresenteerd van de gedetailleerde bodemliggingsopnames die in augustus en november 2001 zijn uitgevoerd in drie deelgebieden van het Zeegat van Texel. De rapportage toont de bodemligging die bepaald is met een multibeam-echolood. De meetresultaten zijn ook opgenomen op de bijgevoegde cd-roms.

 

Annotatie

11 p.
bijl., krt.
Met 2 cd-rom's
Verslag 01-06
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project KUST*2005
Projectleider J. Cleveringa
Projectnummer 01.A.134.04
Omslagtitel: Morfologische verandering Zeegat van Texel

Naar boven