Onderwerp: Bezoek-historie

"Alcohol en werkverkeer" een veldstudie
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C.C. Jurcka en E.C.M. Hollman

 

Samenvatting

Rapporteert een veldstudie onder betrokkenen in de transportsector. De studie is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de kennis, ervaring en mening over alcoholgebruik en wegverkeer binnen de transportsector en de ideeën over preventie op dit gebied. Bespreekt de gegevens die verkregen zijn uit zowel interviews als een schriftelijke enquête. Trekt conclusies en doet aanbevelingen.

 

Annotatie

23 p.
tab.
Met lit opgn.

Naar boven