Onderwerp: Bezoek-historie

Het gebruik van salpeterzuur-zwavelzuur-waterstofperoxyde en salpeterzuur-zwavelzuur-perchloorzuur-waterstofperoxyde als destructiemiddelen bij de bepaling van Cr en Zn in grond
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door J.H. Selles

 

Samenvatting

Nagegaan is of een destructie waarbij naast H2O2 ook HClO4 wordt gebruikt, van invloed is op Cr- en Zn-gehalten.

 

Annotatie

13 p.
tab.
(RIJP-rapport ; 1978-13 Abw)
Met lit. opg.

Naar boven