Onderwerp: Bezoek-historie

Studiereis naar Duitschland voor bruggenbouw gemaakt in juli 1928
Publicatiedatum:01-01-1928

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Beschrijft een reis met als doel het bezichtigen van verschillende brugtypen en het vergelijken van onderscheidene vormen teneinde enigermate te kunnen beoordelen welk brugtype en welke vorm in gegeven omstandigheden zal voldoen, alsmede uit het bestuderen van constructieve details. Bezichtigd werden de bruggen over de Rijn te Wesel, Ruhrort, Duisburg, Hochfeld, Düsseldorf, Keulen, Bonn en Koblenz, een kleine brug over de Ruhr te Mühlheim, bruggen over de Elbe te Hamburg, een kleine brug over een havenkanaal te Hamburg en alle bruggen van het Noord-Oostzeekanaal.

 

Annotatie

25 p.
tekeningen, foto's
Opgemaakt door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat (get.) P. Stelling

Naar boven