Onderwerp: Bezoek-historie

Het gebruik van rundveestallen in de IJsselmeerpolders : onderzoek in het kader van een studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A.H. Seubers

 

Samenvatting

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de aanwezige ruimten in de bedrijfsgebouwen op de weidebedrijven feitelijk worden gebruikt. Er wordt een vergelijking gemaakt van de aanwezige ruimte en het feitelijk gebruik van de ruimte op de pacht- en erfpachtbedrijven met de normen.

 

Annotatie

43 p.
bijl., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-29 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven