Onderwerp: Bezoek-historie

Het gebruik van Landsat TM opnamen voor de inrichting en beheer van Zuidelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door J.B. van der Pas en N.F. de Jong; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

De resultaten van remote sensing onderzoek met Landsat TM beelden van Zuidelijk Flevoland zijn geanalyseerd waarbij ingegaan wordt op de classificatie van grasland en bouwland, fruitteeltgebieden, ontwatering van gronden, vegetaties in natuurgebieden, boomsoorten in bossen en nieuwe stadsontwikkelingen. Bij dit onderzoek zijn de mogelijkheden onderzocht voor het toekomstig operationeel gebruik van satellietbeelden bij de inrichting en het beheer van nieuwe polders.

 

Annotatie

38 p.
krt., tab. ; 30 cm.
Lit. opg.(RIJP-rapport ; 1988 - 21 Cbw)

Naar boven