Onderwerp: Bezoek-historie

Het gebruik van het Nijkerkernauw en het Eemmeer als watersportgebied in relatie tot de jachthaven Eemhof
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door J. Smit, J.W.F. Zuydgeest en P. Nagtegaal

 

Samenvatting

Tegen de realisatie van een jachthaven bij het verblijfsrecreatiecomplex 'De Eemhof' zijn bezwaren gerezen, waarbij de vrees wordt geuit dat de hoeveelheid boten op het Nijkerkernauw en het Eemmeer zodanig wordt, dat de capaciteit van deze meren als watersportgebied wordt overschreden. In deze nota wordt een nadere uiteenzetting gegeven over deze materie en de factoren die daarmee annex zijn, alsmede een toetsing aan de gevonden waarden.

 

Annotatie

11 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-20 Abr/Abw)

Naar boven