Onderwerp: Bezoek-historie

Gebruik van de gegevens uit jaarverslagen van de bedrijven in eigen beheer (BIEB) van de R.IJ.P.
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door H. Hoeve

 

Samenvatting

De doelstelling van de Bieb is het verkrijgen van vergelijkbare bedrijfsgegevens over landbouwbedrijven die aan particulieren worden uitgegeven. Van de verkegen inzichten over de exploitatiemogelijkheden wordt gebruik gemaakt bij het inrichten van polders voor zover dat nog moet plaatsvinden.

 

Annotatie

2 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-44 Abw)

Naar boven