Onderwerp: Bezoek-historie

Het gebruik van beregeningsinstallaties in Oostelijk Flevoland in 1982
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A.G.J. Wessels

 

Samenvatting

Tijdens de droogyteperiode juli/augustus 1983 ontstond de behoefte na te gaan hoeveel bedrijven over beregeningsapparatuur beschikken en waarom bepaalde bedrijven wel een beregeningsinstallatie hebben en andere niet. Om een eerste indruk te krijgen is het gebied beperkt tot Oostelijk Flevoland.

 

Annotatie

[13] p.
krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1983-241 Abw)
Met samenvatting

Naar boven