Onderwerp: Bezoek-historie

Het gebruik door reeën van wildtrappen langs de kanalen in de Hollandse Hout bij Lelystad (Flevoland)
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door Harry Hummel

 

Samenvatting

Beschrijving van de in het onderzoek gebruikt materiaal en methode en bespreking van de resultaten. Ten slot worden er conclusies en aanbevelingen gedaan.

 

Annotatie

12, [3] p.
fig.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-156 Abw)
Met lit. opg.

Naar boven