Onderwerp: Bezoek-historie

Representativiteit zoutmeters Brouwersdamsluis
Publicatiedatum:01-12-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), District Zuidwest

 

Samenvatting

Bij het meten van de chlorositeit in en nabij de Brouwersdamsluis zijn vragen gerezen betreffende de nauwkeurigheid van de meetresultaten van de vaste meetopstellingen alsmede de representativiteit van de meetwaarden. Dit laatste vooral gelet op de mogelijkheden tot besturing van de doorlaatsluis.

 

Annotatie

11 p.
bijl., ill.
Met samenv.
Met lit.opg.
Nota (WWZW) 21.001.07

Naar boven