Onderwerp: Bezoek-historie

Ganzen in Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland 1972/73-1991/92
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); door W. Dubbeldam en M. Zijlstra

 

Samenvatting

In 1991 is het project "Ganzenschade in landbouwgewassen" van start gegaan als uitvloeisel van de nota "ruimte voor ganzen". In dit kader zijn drie rapporten verschenen. Beschreven wordt in dit derde rapport de ontwikkeling van vier soorten ganzen, nl: grauwe gans, kolgans, brandgans en rietgans, in relatie tot de ontginning en ontwikkeling van de polders Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland in de periode 1972/73-1991/92.

 

Annotatie

86 p.
fig., tab.
(Flevobericht ; 385)
Met een samenvatting in het Engels
Met lit. opg.
ISBN 9036911591

Naar boven