Onderwerp: Bezoek-historie

De fysische gesteldheid van de schorren van St. Annaland
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verker en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); P.I. van Kampen

 

Samenvatting

In de zomer van 1985 is de fysische gesteldheid van de Schorren van St. Annaland, middels een drietal raaien bekeken om veranderingen ten gevolge van de gereedkoming van de pijlerdam in de Oosterschelde te kunnen volgen. De resultaten zijn verwerkt in een aantal dwarsprofielen waarin de vegetatie, het bodemprofiel, de kalkhoudenheid en aëratiediepten van de bodem staan aangegeven.

 

Annotatie

19 p.
fig.
(Werkdocument / RIJP ; 1985-187 Abw)
Met lit. opg. - Met samenvatting

Naar boven