Onderwerp: Bezoek-historie

Funktioneren en onderhoud van ontwateringsstelsels in bossen in Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door H. Slager

 

Samenvatting

In dit rapport wordt geprobeerd een beeld te geven van de toestand van de ontwateringsstelsels in de bosgebieden van Flevoland. Daaruit worden conclusies getrokken voor noodzakelijk onderhoud. Het rapport is een verdere uitwerking van de meer algemene nota over de problematiek van de waterhuishouding van bossen, welke eind 1979 is geschreven (Slager, Ven en Benning, 1979)

 

Annotatie

[21], XVII p.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-332 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven