Onderwerp: Bezoek-historie

Funderingsaspecten van een onderheide riolering in Almere
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door M.A. Viergever

 

Samenvatting

In dit rapport zijn een drietal proeven beschreven die meer inzicht moeten geven in de interactie tussen riolering, fundering en ondergrond. De eerste proef heeft bestaan uit het meten en registreren van de belastingen op een onderheide riolering in Almere- Haven. Bij de tweede proef is de invloed van verkeersbelasting op een naast het riool gelegen weg gemeten. Ten slotte is de wateroverspanning gemeten die ontstaat tijdens het trekken van de damwand die gebruikt is voor het afstempelen van de sleuf bij de aanleg.

 

Annotatie

77 p.
ill.
4 bijl.
(Flevobericht ; nr. 210)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven